Regulamin

Postanowienia ogólne.

Sklep Internetowy Ogrodowe-baseny.pl zwany dalej sklepem jest własnością firmy F.H.U. Xsonic.pl z siedzibą w Tczewie przy ul. Broniewskiego 57 wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Tczewie pod numerem 5816/05 (NIP:593-235-13-09, REGON:220132151) zwanej dalej w niniejszym regulaminie jako Sprzedający.

Dokonywanie zakupów

 1. Oferta na stronach sklepu obowiązuje wyłącznie odbiorców z terytorium Polski.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w przeciągu 5 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
 4. Kupujący ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych.
 5. Każde zamówienie będzie rozpatrzone w ciągu jednego dnia roboczego począwszy od dnia przyjęcia zamówienia.
 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 7. Kupujący bierze udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach sklepu.
 8. Wszystkie ceny w sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

Wysyłka i transport

 1. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu do Kupującego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.
 2. Koszt transportu wyszczególniony jest przy każdym produkcie.
 3. Towary są dostarczane pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Skutki nie odebrania przesyłki

Skutki nieodebrania przesyłki są regulowane w kodeksie cywilnym art. 551 KC. Upoważnia to do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, gdyż transakcje zakupów w internecie są także umową cywilną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Umowy zawarte za pośrednictwem Internetu stają się ważne z chwilą akceptacji oferty za pośrednictwem portalu sklepu internetowego. Kupujący ma obowiązek zapłaty ceny i odebrania zamówionego towaru. W razie nieodebrania towaru sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Równocześnie sprzedający może żądać wykonania umowy od kupującego żądając zapłaty za zamówiony a nieodebrany towar.

Płatności

 1. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej lub podczas odbioru towaru w przypadku przesyłki pobraniowej.
 2. W przypadku zapłaty przy odbiorze, doliczana jest opłata za w/w usługę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach sklepu, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

Gwarancja

Towary zakupione w sklepie Ogrodowe-baseny.pl posiadają gwarancję producenta. Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą bub paragon) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane w instrukcji obsługi).

Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach www producenta.

W przypadku wykrycia wady w sprzęcie kupionym w naszym sklepie i objętym gwarancją bardzo prosimy o skontaktowanie się z naszą obsługą. Jeżeli masz pewne wątpliwości lub pytania co do produktów, prosimy o kontakt, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “Kontakt”

Reklamacje towaru – produktu się nie odsyła – reklamacje zgłaszamy drogą mailową na podstawie zdjęć i opisu usterki.

I. Reklamowany towar musi spełniać warunki gwarancji:

 1. Gwarancja obejmuje każdy produkt z oferty naszego sklepu Ogrodowe-baseny.pl
 2. Każdy produkt jest zapakowany fabrycznie przez producenta i nie otwierany przez obsługę sklepu.
 3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty przyjęcia kompletnego zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do kolejnej dostawy.
 5. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji.
 7. Świadczenia z tytułu gwarancji przysługują nabywcy wyłącznie na skutek wady tkwiącej w sprzedanym towarze. Gwarant będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli okaże się, że stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedanym towarze, a w szczególności na skutek:
  a. Normalnego zużycia sprzętu
  b. Samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub wymiany podzespołów
  c. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, kontaktu z cieczami
  d. Używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
  e. Zużycia baterii i akumulatorów
 8. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na baterie, akumulatory, oraz uszkodzenia mechaniczne akcesoriów takich jak: kable połączeniowe, uszkodzenia zaczepów, gałek, mocowań itp.
 9. Gwarancji nie podlegają obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
 10. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem sprzedaży, zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
 11. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę wady niemożliwej do usunięcia, wymiany urządzenia na nowe dokonuje sprzedawca, po przedstawieniu Karty Gwarancyjnej lub dowodu zakupu.
 12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników informatycznych, optycznych w trakcie eksploatacji produktów.

II. Jak zareklamować produkt marki Intex lub Bestway:

Aby Państwa reklamacja mogła zostać szybko rozpatrzona, prosimy:

 • wypełnić poniższy Formularz reklamacji, podając w nim niezbędne informacje (chodzi tutaj o szczegółowe opisanie usterki).
 • jeśli widać uszkodzenie należy wykonać mu zdjęcie
 • przygotować kartę gwarancyjną umieszczoną w instrukcji obsługi
 • wykonać zdjęcie numeru fabrycznego umieszczonego na produkcie
 • przygotować numer zamówienia, potwierdzenie zamówienia z naszego sklepu
 • następnie wysłać do nas maila z w/w informacjami, zdjęciami w załączniku i opisem usterki
 • obsługa naszego sklepu przyjmie reklamację, a następnie pracownik firmy Intex lub Bestway skontaktuje się z Państwem w celu rozwiązania zgłoszonego problemu.

Zwroty zamówionego towaru

Klient ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni towar zakupiony w internecie bez podawania powodu zwrotu. Taką możliwość gwarantuje mu Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). Według art 7 ust 1 wyżej wymienionej ustawy „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni”. Jeśli zakupiliśmy towar przez internet i chcemy go zwrócić należy o tym poinformować sprzedawcę w formie pisemnej w ciągu 14 dni. Oświadczanie takie najlepiej przesłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Istotne jest, aby rezygnacji z towaru dokonać na piśmie. Oświadczenie ustne złożone przez telefon nie będzie wystarczające. Termin ten liczony jest od otrzymania towaru przez kupującego. Klient musi zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym, a sprzedawca oddać mu pieniądze. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie póŸniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Czego zwrócić nie można:

 • przedmiotów zakupionych na licytacji,
 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania,
 • produktów, które ulegają zepsuciu (np. artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności),
 • prenumeraty prasy,
 • produktu wykonanego na indywidualne zamówienie klienta.
 • informujemy, że każdy produkt dmuchany lub basen po rozłożeniu lub nadmuchaniu nie da się ponownie spakować tak, żeby nie wyglądał na nieużywany.

Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru:

 • uszkodzonego przez klienta
 • towarów używanych
 • po upływie 14 dni od jego otrzymania przez klienta,
 • wykonanego na zamówienie lub zmodyfikowanego,
 • w przypadku, gdy paczka dostarczona przez listonosza lub kuriera jest w złym stanie.

Aby Państwa ZWROT mógł zostać szybko rozpatrzony, prosimy:

 • wypełnić poniższy formularz zwrotu, podając w nim niezbędne informacje
 • odstąpić pisemnie od umowy cywilno prawnej kupna sprzedaży
 • towar odesłać na adres: (ZWROT) Ogrodowe-baseny.pl, ul. Broniewskiego 57, 83-110 Tczew w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu , kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar prosimy zapakować w oryginalne opakowanie posiadające niezbędne oznakowania i kod produktu oraz w ochronne zapobiegające uszkodzeniu (towar uszkodzony nie będzie podlegał zwrotowi).
 • Zwrot należności następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty zarejestrowania zwrotu towaru wraz z kompletną dokumentacją.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Masz wątpliwości i pytania? prosimy o Kontakt